2nd XI vs St Pats Town

HIBS, 2nd XI - St Pat's Town, 2nd XI
14 Feb 2015 - 11:00Kilbirnie Park